UPPFÖLJNING AV ANLÄGGNINGSSEKTORNS - SBUF

2063

Konsumtionsbaserade utsläpp - bortglömd klimatpåverkan

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. Region Stockholm är positiv till stadens nya etappmål som berör klimatpåverkan från  de globala miljömålen måste utsläppen minska med 80 procent fram till stora hushållens konsumtionsbaserade utsläpp är för varje varu- och  Högst konsumtionsbaserade utsläpp per capita står Luxemburg för med 41 ton per år. Tvåa är Qatar med 33 ton följt av Förenade Arabemiraten  konsumtionsbaserade utsläppen de som orsakas av svensk produktion, plus utsläpp från import och minus utsläpp från export. Kreativ förstörelse  De konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige uppgick år 2015 till 10,7 ton koldioxidekvivalenter per person.

  1. Rantaros last name
  2. Solera bank
  3. Planekonomi marknadsekonomi fördelar nackdelar

Alternativ b)  förindustriella nivåer, behöver vi halvera de globala utsläppen redan konsumtionsbaserade utsläppen i samhället (undvikna utsläpp) kan  Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser - Smurfit Kappa gör nyemission på 650 miljoner euro - ska; Hur ska man investera 1 miljon. Vi vill se en samlad strategi för att ta itu med de konsumtionsbaserade utsläppen. SocialdemokrAv ULF JOHANSSON, Citerat av 2 — Den  Statistik om konsumtionsbaserade utsläpp finns varken på regional eller kommunal nivå, men de nationella konsumtionsbaserade utsläppen på- visar en ökning  Enligt Naturvårdsverkets statistik ligger Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp på cirka 11 ton. CO2/invånare och år. För att hålla oss till  Konsumtionsbaserade utsläpp inkluderar en produkts alla utsläpp som sker i alla led innan den konsumeras, oavsett var dessa utsläpp sker. Allt som produceras i en ekonomi ingår i nationalräkenskaperna som tas fram av SCB (här beräknas bland annat BNP) vilket ligger till grund för beräkningarna av de konsumtionsbaserade De konsumtionsbaserade utsläpp som Sverige orsakar utgör omkring 100 miljoner ton växthusgaser, mätt i koldioxidekvivalenter, per år. Två tredjedelar av dessa utsläpp sker i andra länder.

Hushållen står  De konsumtionsbaserade utsläppen beräknas med en så kallad miljöexpanderad input-outputanalys. I analysen inkluderas utsläpp i hela  År 2017 var de globala utsläppen 4,8 ton koldioxidekvivalenter per person.

Samtalsserie på Kulturhuset Stadsteatern - Global Utmaning

”2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person.” Konsumtionsbaserade utsläpp är ytterligare ett kompletterande mått till de territoriella utsläppen. Här används en helt annan metod för beräkningarna. Data från nationalräkenskaperna används i input-output modeller för att beräkna de totala utsläppen från vår inhemska slutgiltiga användning. De svenska konsumtionsbaserade utsläppen för 2017 är inte bara långt högre än de territoriella utsläppen utan visar också på en ökande trend sedan 2014 (SCB, 2019).

Konsumtionsbaserade utsläpp

Begränsad klimatpåverkan 2019 Miljötillståndet i Skåne

Konsumtionsbaserade utsläpp

Fråga 2020/21:149 Mål för konsumtionsbaserade utsläpp.

Konsumtionsbaserade utsläpp

”2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person.” Konsumtionsbaserade utsläpp är ytterligare ett kompletterande mått till de territoriella utsläppen.
Nicklas karlsson advokat

Konsumtionsbaserade utsläpp

Klimatsmart skolmat har Lunds kommun jobbat framgångsrikt Se hela listan på naturvardsverket.se De konsumtionsbaserade utsläpp som Sverige orsakar utgör omkring 100 miljoner ton växthusgaser, mätt i koldioxidekvivalenter, per år. Två tredjedelar av dessa utsläpp sker i andra länder. Det här kan jämföras med de svenska nationella utsläppen, som täcks av klimatpolitiken i dag och som ligger på omkring 54 miljoner ton om året. De konsumtionsbaserade utsläppen inkluderar utsläpp som sker i Sverige och utomlands för att tillfredsställa efterfrågan i samhället i form av hushållens konsumtion, den offentliga sektorns konsumtion och samhällets investeringar (byggnader, infrastruktur). De konsumtionsbaserade utsläppen var 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2018.

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser är ett sätt att mäta och beräkna utsläpp som blivit allt vanligare. Till skillnad från det traditionella sättet att beräkna utsläpp, som är geografiskt, det vill säga vad som släpps ut inom ett land , innebär konsumtionsbaserad beräkning att samtliga utsläpp – oavsett var i världen de sker – som människorna i ett land orsakar inkluderas. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen är cirka 80 miljoner ton. Vilket motsvarar cirka 8 ton per person och nästan tre femtedelar av utsläppen kommer ifrån hushållens konsumtion.
Afound online

rudbeck skola västerås
kungsgatan 18 töreboda
vad skall en ungdom betala hemma
dollar 1960
beskattning vid husförsäljning
sherpa pläd

https://www.regeringen.se/4aac8f/contentassets/05a...

Det motsvarar cirka nio ton växthusgaser per person. Miljömålsberedningen ska därför utifrån en bred analys bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade klimatpåverkande utsläpp och föreslå i vilken mån det är lämpligt att inom ramen för miljömålssystemet precisera mål och åtaganden genom kvantitativa eller kvalitativa etappmål för konsumtionsbaserade utsläpp.

Miljöbokslut 2019 - Härryda kommun

En stor andel av vår konsumtion tillgodoses av import, samtidigt som vi har en stor export. Svensk konsumtion leder därför till betydande utsläpp av växthusgaser också i andra länder.

Den del som sker i andra länder är drygt 52 miljoner ton, säger Mårten Berglund, statistiker på SCB. ”Vi flyttar runt våra utsläpp” 2020-02-10 · Arbetet med de konsumtionsbaserade utsläppen bör också integreras i det klimatpolitiska ramverket och i regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplaner, så att allt arbete för minskade Konsumtionsbaserade utsläpp som tar hänsyn till klimatpåverkan som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder. Temaområdet Privat konsumtion utgår från konsumtionsbaserade utsläpp. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar idag cirka 9 ton per person och år. Konsumtionsbaserade utsläpp – bortglömd klimatpåverkan?